📚 رفع عطش با نوشیدنیهای سنتی در فصل گرم روزه داری

شربت آبلیمو

شربت خاکشیر

شربت تخم شربتی

شربت سکنجبین

شربت تمرهندی با عسل

شربت مخلوط خاکشیر و سکنجبین

شربت مخلوط تخم شربتی و خاکشیر

شربت عرق کاسنی و خاکشیر و گلاب

شربت عرق نعنا و آبلیمو

شربت خرفه

شربت بیدمشک و گلاب

شربت آب زرشک با عسل

 

نوشیدن دمنوشها بجای چای مثل:

دمکرده نعنا و کمی عسل

دمکرده لیمو عمانی با گل گاوزبان و نبات