از لطیف ترین گیاهان است و در همه افعال قوى تر از پودنه است. در آخرِ دوّم، گرم و خشک است.

 به غایت مقوّى معده و دل و قوت ماسکه و هاضمه و فم معده، محرک آروغ، مفرّح، رقیق کننده خون غلیظ، رافع درد سر بارد، محلّل مواد بیماری زای سرد و ریاح معده، محرِّک قوای جنسی و کشنده اقسام کرم شکم است.

 آب نعنا با سرکه قاطع نفث الدم و خوردن دو سه شاخ نعنا با آب انار ترش مسکّن سکسکه و دل به هم خوردگی و قى و اسهال و استفراغ، اشتهاآور، مسکّن درد معده و خفقان معدى و وجع الفؤاد (درد ناشی از ریفلاکس) است، و برای درد سینه و پهلو، نضج و تنقیه رطوبات مجاری تنفسی و سینه، مفید است؛ خصوصاً اگر با پرسیاوشان بجوشانند.

 اگر دو شاخه نعنا را در شیر بمالند مانع انجماد آن است، و مصرف نعنا با سرکه و ترشیها رافع ضرر آنها به اعصاب و مصرفش با لبنیات رفع مضرّت آن مى کند.

 ضماد نعنا مقوّى معده است و ضماد آن با آرد جو جهت جراحات و به جریان انداختن شیر منجمد پستان و نضج دمل مفید است.

 ضماد نعنا با نمک برای گزش سگ هار و ضماد نعنای جویده شده برای گزش عقرب مفید است.

 ضماد نعنا به تنهایی جهت بواسیر به غایت نافع و با مویز جهت ورم بیضه ها و درد آن مفید است. شیاف واژینال آن قبل از جماع مانع حاملگی است. چکاندن آب نعنا با ماءالعسل جهت درد گوش و سعوط یک دانگ از عصاره آن با روغن گل سرخ تا سه دفعه جهت بزرگی غذذ لنفاوی ناحیه گردن به غایت مؤثر است.

 گویند مولد ریاح است و مصلحش کرفس و بدلش پودنه نهرى و شربتش تا دو مثقال است.

 منابع تحفة المومنین، حیکم مومن تنکابنی http://www.tim.ir/

سایت معتبر انجمن تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به دانشگده علوم پزشکی تهران 

📚نطرات حقیر

دقت شود گرم مزاجان با مصلحش مصرف کنند و زیادعرق نعنا خوراندنش به کودکان سبب رشد لوزه سوم و آفت دهان کودکان شیر خوار و تنگی صوت و گرفتگی حنجره شده است 

کسانی که دلرای اسهال خفیف هستند بایستی پودر نعنا را با پنیرو گردو واندکی پونه مصرف کنند .

حداکثر مصرفش نصف استکان عرق نعنا برای دفع بیماری روده و سایر بیملری های سرد بعد از غذا است

2= نظرات خودم

سبزی نعناء :

دارای مزاج گرم و خشک ، بادشکن ، تب بر، آرامبخش اعصاب ، خنک کننده بدن ، عرق آور ، رافع هاضمه ، رقیق کننده خون ، قاعده آور حیض خشک ، ادرار آور ، کشنده انگلهای روده ، با شنبلیله خرد کننده سنگ ، خوش طعم کننده تغذیه های ایرانی ،  آب جوشانده نعنا را با شش گرم پودر تخم شنبلیله مخلوط کرده و بخورید سنگ مثانه و کلیه را خرد می کند ، نوشیدن دم کرده نعنا با عناب ، داروی ضد سرماخوردگی و تب بری قوی می باشد ، سرفه و تنگی نفس را رفع می کند  ، اسانس نعنا میتواند محرک زا در بدن باشد .

از مصرف طولانی مدت آن و همچنین برای بچه های کم سن و سال بایستی اجتناب شود .

مضرات نعنا :

زیاد خوردن نعنا برای گرم مزاج ها مضر بوده و باید آن را با با سرکه و سکنجبین بخورند . نعنا بشدت یبوست آور است