سوال

 من تو ماه 8 هستم وزنم بالاست چی بخورم که فقط جنین وزن بگیره خودم چاق تر از این نشم ممنونم خدا خیرتون بده

پاسخ 

ایجاد وزن در جنین فقط به تغذیه مادر مثل مویز سیاه شانی + چهارمغزخشکبار پسته و بادام و فندوق و گردو + گوشت کبابی گوسفندی با پودر سماق + شربت شیره انگور میباشد 

و مادرهم طبعا چاق میشود و اصلا جدا ناکردنی است 

شما برای اینکه فرزندت زردی نگیرد روزی تا یک لیوان عرق کاسنی با اندکی عسل بخور