جوشها در بدن نتیحه اخلاط خونی کثیف است و همواره باید پاکسازی و دفع تنوع جوشها را از درون بدن و پاکسازی خون شروع کنیم بالاخص در فصل بهار و تابستان 

راهکارها

دمنوش آلوجات بالا خص از نوع خشک 

دوری از تخم مرغ

ضماد حنا به روش قدیمی ها کل بدن // به روش قرن ۲۱ کف پا .

کم خوری عادت شود

آش گشنیز

یکنوع غذا خوردن 

اصلاح تغذیه 

پرهیز از ادویه جات تند زیاد و مکرر.

پیاده روی 

تغذیه گرایشش به سرد و تر عوض شود .

دوری از چای که خون سودایی میدهد و تولید کننده کیست پستان درزنان و حتی مردان .

خوردن مسهلجات مثل سکنگبین و خاکشیر و فلوس و ترنجبین .

مجامعت شرعی کمتر

قی اجباری 

تاب بازی تا بلغم سوخته منجر به تهوع و استفراغ شود .

روغن مالی توام با بادکش و حجامت و حتی فسد .

دوری از تماشای استرس های تصویری مثل فیلم میکاییل و تواما غذاخوردن .

پرهیز از رفتار غیربهداشتی به هنگام مجامعت شرعی.

دفع یبوست بعنوان ام الامراض هفتادگانه بدن و غفلت همه مردم.

دوری از کالباس و سوسیس.

دوری از مصرف تغذیه رستورانی و سیب زمینی سرخکرده

عرق آرتی شو یا کنگر فرنگی روزی یک لیوان

استحمام با عرق چهارسرد کاسنی و بید و نیلوفر و ختمی

خوردن دمنوش ریشه کاسنی روی یک لیوان

مصرف روغن زیتون تا چهار قاشق در هر وعده تغذیه

دوری مطلق از یبوست و سالمسازی گوارش