درمان خارپاشنه

🌹پودرعاقرقره با سرکه رو خار بماند .

🌹با روغن سیاه دانه ماساژ داده شود. 

🌹حجامت فعلا انجام نشود .و از خوردن تغذبه جات سرد پرهیز شود

از استاد مهربانی 🌺