🇮🇷🌷علت ویار خانمها در دوران حاملگی ریختن اخلاط و ایجاد فساد در معده .ممکن این فساد به حدی برسه که باعث کچ یا زغال یا ریگ یا خوردن خاک یا مهر بشه .اگر اصلاح نشه فشار قی ممکنه باعث سقط جنین بشه .باید دراین دوران در پاک سازی معده تلاش کنید .و هرگز نباید یبوست داشته باشید

بهترین دارو برای این افراد دمکرده فلوس است