📚🌷دیابت یا قند خون از منظر طب سنتی سه دلیل عمده دارد ::

۱- مصرف ترشیجات زیادو غیر متعارف

۲- مصرف شوری زیاد و غیر متعارف

۳- مصرف شیرینی جات زیاد و غیر متعلرف

چه باید کرد ساده 

الف : روزی یک قاشق چایخوری گیاه کلپوره در یک لیوان آب جوش همانند چای دمنوش شده و تا سه ماه فقط به این روش 

البته عرق آن روزی یک لیوان میتوان مصرف کرد

ب : سبزی یا عرق شنبلیله روزی یک لیوان میل شود 

ج ؛: گیاه یا عرق بوقناق روزی فقط یک لیوان 

د : ساق چوب کاهو کاملا آب گیری شود 

تذکر 

فقط یک مورد اجراشود 

ضمنا وبلاگ حقیر در با دیابت مفصلا مطلب گذاشته شده است 

وبلاگ تجارب طب سنتی 

 http://tajarobteb.persianblog.ir/