اعصاب را با این روش تقویت کنیم 

 حتما روزی یک قاشق چایخوری گرده گل زنبور عسل را در عسلاب( یک قاشق عسل را با لیوان آب ولرم )مخلوط کرده و با میل و ناشتا یا درطول روزبخورید 

 تمام سیستم عصبی شما به اذن الهی مدیریت میشودو غده هیپوفیز مغزتان تقویت میشود 

این مشاوره در صدها بیمار اختلال مغزی و سکته بلغمی و پارکیتسون اجرا شده و بحمدلله رضایتمندی بالا گزارش شده است بشرطی که تدریجا قرص فلو کستین را دیگر مصرف نکنیم 

آری عسل شفاست است نه درمان 

یعنی فراتر از درمان یعنی کلام ذات باریتعالی اگر شک نکردید اجراکنید