سوال چرا بعضی ریزش مو و کبد چرب وریزش ودهان تلخ دارند 

در طب اسلامی خواب قبل از ظهر بنام  قیلوله توصیه شده است.

 اما در طب سنتی خوابیدن در روز بالاخص بعد ناهار سبب چاقی شکم .  سردشدن روده و ترش کردن و بلغمی شدن معده میشود و همچنین با خوابیدن موقع غروب افتاب بشدت مخالفت شده . چون عامل سکته سرد و قلنج میباشد و توصیه میشود فقط چند دقیقه خوابی که سر از بالش بلندتر باشدانجام شود .

همچنین خواب سرشب بسیار عالیست چون کبد سموم خودرااز ساعت ۹ شب به سمت مجاری ادرارخارج میسازد.

سوال چرا بعضی ریزش مو و کبد چرب ودهان تلخ دارند ؟

ج :؛ چون بخارات زرد رنگ معده بر اثر طغیان خلط صفرا به سمت بالای تن حرکت کرده و سلول های مغزی را سوزانده و بیخوابی رخ مبدهدو چون عروق خشک میشود پس عصبانیت رخ میدهد بنابراین توصیه میشود ساعت ۹ شب به بستر بروبم و باید بدانبم بیخوابی عصرجدیددر خانوارها موجب سکته خفیف میگردد.