أقِلُّوا مِن أکْلِ الْحیتانِ فَإنَّها تُذِیبُ الْبَدَن و تُکثِرُ البَلغَم و تُغَلِّظُ النَّفْس

امام علی علیه السلام: ماهى کمتر بخورید که گوشت بدن را آب میکند، بلغم (رطوبت سرد بدن) را می افزاید و نفس کشیدن را دشوار میسازد.(متاسفانه بسیاری از مواردی که در طب جدید برآن تاکید میشود، در طب سنّتی و اسلامی از آن نهی شده است.)

وسائل الشیعه ج‏25 ص 29