پاسخ راه تنگی مجاری ادراری

خوردن روزی دولیوان عرق خارشتر  (در زنان باردار ممنوع و افراد سرد مزاج با اندکی عسل و یا یک پنجم لیوان یا کمتر عرق خارخاسک میل شود  چون خارخاسک گرم است افراد دارای حساسیت پوستی متصوراست جوش در بدنشان ظاهر شود).

اگر حساسیت‌پوستی نداری دمنوش رقیق رقیق گزنه یا یک استکان.

گیاه بنسر دمنوش روزی یک‌استکان فوق العاده تاثیرگذار است .  فقط باید مزاجت گرم و خشک نباشد

ادویه زیاد خوردن سبب تنگی عروق و یا مجامعت پی در پی با همسر و طولانی کردن زمان‌همبستری یکی از عامل تنگی مجاری است