ترکیدگی پاشنه پا نتیجه بالا رفتن خلط های کثیف سودا صفرا در خون است که به مرور زمان در مقعد به شکل بواسیر و با قارچ شدن در مقعد و یا ترکیدگی پاشنه پا نمایان میشود

راهکارها : 

 بایستی با شربت سکنجبین عسلی و شربت خاکشیر با گلاب و مخلوط عرقهای خارشتر و خارخاسک نسبت به دفع اخلاط کثیف اقدام کنیم

در غیر اینصورت یبوست رخ میدهد که ام الامراض هفتادگانه و عامل سرطان روده در دراز مدت میشود