سوال :

خانمی 22 ساله هستم ماه نهم بارداری هستم سرما خوردمه گلوم به شدت درد میکنه و به شدت عفونت کرده و از سرفه کردن خسته شدمه آبریزش بینی هم دارم الان باید چکار کنم آیا داروی هست که بتونم استفاده کنم؟

جواب :

قدومه شیرازی در یک لیوان آب جوش برای گلو .

آش گشنیز برای سرماخوردگی .

آب نمک غرغره در گلو برای عفونت . برای آب ریزش بینی بخور ترکیبی تخم گشنیژ با قهوه فقط با فاصله در فضای اتاق

بانوی بارداربرای مقابله باسرماخوردگی و عفونت گلو و روده بهترین داروی طبیعی آب سیب خانگی روزی چند لیوان است و بسبار مجرب است