بادمجان با نگاهی به طب اسلامی و سنتی 

🇮🇷🌷پیامبر ص فرمودند :؛ بادمجان زیاد بخورید ( در فصلش موقع خرماپزان والسلام) که گیاهی است بهشتی و هر کس آن را به قصد بیملری بخورد بیماری آور و هرکس آنرا به قصد دوا بخورد دواست .

۲- امام صادق ع : فراوان بادمجان در هنگام خرماچینی بخورید چون شفای هردرد و برروشنی چهره ها می افزاید +رگ ها را نرم میکند و آب کمر ( قوه شهوانی- قوه باه) رامیفزاید .

۳- امام صادق ع ؛ برشما باد بورانی بادمجان ( شاید میرزاقاسمی )که بدن را از پیسی نجات میدهد

۳- پیامبر ص ؛:بادمجان نخستین درختی است که به خدا ایمان ٱوردو آنرا با ءب بپزید ( امام صادق ع باروغن زیتون بپزید ) و با روغن مخلوط و نرمش کنید و خوردنش حکمت را در انسان می افزاید .

۴- امام هادی ع ؛: فرمود برای ما بادمجان فراوان بیاورید چون به هنگام گرما / گرمادهنده و در هنگام سرما / سرد است و بازفرمودند برای ما پیاز کمتر و بادمجان بیشتر بیاورید

کتاب دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام جناب آیت الله ری شهری

ب : ازمنظر طب سنتی

🇮🇷🌷مزاجش گرم و خشک + بادمجان را چهارقارچ کنید و سپس نمک زده و بخیسانید و آب آنرا به دست و پایی که بوی مشمئزکننده دارد بمالید شدت عرق و شدت بد بویی را میکاهد + بادمجان راخشک کنید و بسوزانید و خاکستر آنرا با سرکه خمیر کنید و حداقل یک هفته روی زگیل بگذارید و اگر زگیل مزمن نباشد از بین میرود+

چرا مضرات 

درد پهلو تولید میکند + عرق بدن را بدبو میکند + رنگ صورت و رنگ بدن را تیره و خاکستر میکند ( چه دستی نامبارک بادمجان را در فصلش در هرکوی و برزن عرضه و تولید میکند پس وزارت کشاورزی کجاست ؟؟)+استقامت سلولهای بدن را دربرابرویروسهاکم میکند + مسکن دردهای گرم +تقویت کننده معده+ مسدود کنتده مجاری کبد و طحال + تولید درد لگنچه + تولید کننده خلط سودا + درد چشم تولید میشود + تشدید کننده بواسیر + فعال سازی قولنج بالاخص در پیران

🇮🇷🌷مصلحات بادمجان :؛کشک + سرکه +انار و رب انار+روغن زردگاوی یعنی حیوانی ازگاو +زیره + گلپر+ پختن با گوشت بره