شما اگر کتب روایی دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام + حلیه المتقین + سنن النبی علامه طباطبایی + طب الائمه + طب الرضا+ طب الصادق را در باب طب اسلامی نگاه کنید ٬٬٬ همه کتابها حداقل ۲۰ صفحه را باب اهمیت دهی به روغن مالی اهل بیت اشاره کرده اند .

اکنون من و شما چقدر به مرطوب سازی بدن از بیرون با روغن های مهم مثل بنفشه و بادام تلخ و شیرین و بنفشه وقسط اهمیت قائل شده ایم .

لذا میتوان از منظر طب اسلامی و سنتی بخشی از تومورها و دردهای مفاصل با روغن مالی خاص هر مزاج قابل درمان دانست