🌾نسخه های گیاهی موثردر تولید نوزاد 《پسر》البته باذن خداوند مهربان.🌾

 1⃣توت فرنگی:

🌴توت فرنگی میوه ای که ترشی خون را از بین برده وخون ومحیط داخلی رحم را قلیایی میکند .به همین دلیل چنانچه زن چند ساعت قبل از آمیزش مقداری از این میوه بخورد ،دهانه رحم او قلیایی شده وکروموزومهای ماده را از بین می برد .ومحیط رحم را برای پرورش نطفه پسر آماده می کند.

 2⃣انگور:

🌴انگور نقش زیادی در قلیایی کردن ترشحات رحم دارد وبه میزان زیادی کروموزومهای ماده را ازبین می برد ودر نتیجه کروموزمهای نر مجالی بیشتر برای رشد ونمو پیدا می کنند.به همین جهت مصرف آن به افرادی که خواهان به دنیا آوردن نوزاد پسر هستند توصیه می شود.

 3⃣کاسنی:

🌴امام صادق علیه السلام میفرمایند:والدینی که کاسنی زیاد مصرف می کنند پسر بیش از دختر دارند .بررسی های آزمایشگاهی در طب جدید نیز این گفته را ثابت کرده که نقش کبد در ساختن کروموزمهای نر وتا حدودی ماده نطفه زیاد است وچون کاسنی در نوسازی سلول های کبدی وتقویت کبد نقش برجسته ای دارد، 

 4⃣فلفل سیاه:

🌴چنانچه زنی در ماه اول حاملگی خود روزی دو عدد فلفل سیاه نسائیده را میل نماید ودر ضمن از غذاهایی که حاوی هورمون مردانه بوده ودر تقویت شهوت ومیل جنسی مردان موثرند استفاده کنند به طور قطع نطفه او پسر خواهد شد.

 5⃣زعفران:

🌴استفاده مردان از چای زعفران به تنهایی یاهمراه با کمی نبات چند ساعت قبل از نزدیکی به دلیل تاثیر فوق العاده آن در افزایش تولید اسپرم وزیاد شدن نسبت کروموزم های نر به ماده موجب پسر شدن نطفه خواهد گردید.

 6⃣میگو:

🌴خوردن میگوی کباب شده توسط مرد چند ساعت قبل از آمیزش به دلیل وجود فسفر فراوان وکالری زیاد در تقویت نیروی جنسی وتولید اسپرم موثر بوده ،نطفه ونوزاد بعدی را پسر خواهد نمود.

 7⃣سایر گیاهان وداروهای مقوی میل جنسی:

🌴موز،خرما،مغز،جنسینگ،زنجبیل،و...از جمله گیاهانی هستند که مصرف آنها توسط مردان علاوه بر رفع ضعف نیروی جنسی وافزایش میل به جماع ،چند ساعت قبل از نزدیکی ،تولید اسپرم را افزایش داده ود پسر دارشدن نطفه آنها موثر است.

 8⃣100گرم تخم هویج راشسته وپس از خشک نمودن آن را به 3قسمت مساوی تقسیم کنید،یک قسمت آن را در 500میلی لیتر آب جوش دم کرده وبه مدت 20دقیقه در اولین قاعدگی قبل از صرف صبحانه میل کنید.بعد از خوردن صبحانه راس ساعت 11صبح 2عدد خرمای سیاه میل کنید .دومین وسومین روز قاعدگی راهم مثل اولین روز قاعدگی عمل کنید ولی تا آخر هفته قاعدگی همه روز ساعت 10صبح دو عدد خرمای سیاه میل کنید پس از تمام شدن قاعدگی هر روز یک عدد خرما میل کنید.هر ساعتی که باشد تا دومین ماه که قاعدگی شما شروع شود .این بار نوشیدن دم کرده تخم هویج نیاز نیست ولی باید در طول یک هفته قاعدگی 1یا1/5کیلو خرما میل کنید.وقتی دومین بار قاعدگی شما تمام شد ،مثل ماه گذشته هر روز صبح یک عدد خرما میل کنید تا آخر ماه که سومین قاعدگی شروع می شود این هفته قاعدگی راهم مثل قبل اگر می توانید 1یا حداقل نیم کیلو خرما در طول هفته قاعدگی سوم میل کنید.وقتی هفته قاعدگی تمام شد دیگر جلوگیری نکنید تا باردار شوید ونوزاد شما پسر خواهد بود.

🌾نسخه های گیاهی موثر در تولید نوزاد 《دختر》البته باذن خداوند مهربان.🌾

 1⃣عدس:

🌴عدس پخته به دلیل این که خون وترشحات داخلی زنان را ترش می کند ودر نتیجه از یک سو محیط داخلی رحم را مستعد رشد وپرورش کروموزم ماده می نماید واز سوی دیگر کروموزم های جنس نر را ازبین می برد در تولید نوزاد دختر نقش بسزایی دارد.

2⃣رازیانه:

🌴چنانچه مردی چند ساعت قبل از آمیزش با همسر خود از پودر جوشانده ،دم کرده یا عرق ویا اسانس خوراکی رازیانه(بادیان) استفاده نماید به دلیل وجود مقادیر زیادی هورمون زنانه در رازیانه نطفه دختر شکل خواهد گرفت.

 3⃣ماءالشعیر(آبجو بدون الکل):

🌴استفاده مردان از آبجو بدون الکل همانند رازیانه به جهت داشتن هورمون زنانه زیاد ،چند ساعت قبل از عمل مقاربت(نزدیکی)باهمسران خود در دختر شدن نطفه موثر است.

 4⃣کافور:

🌴استفاده زن باردار از مقدار بسیار ناچیز کافور در دو ماه اول حاملگی موجب تغییر جنسیت نطفه از پسر به دختر گردیده ودر تولید نوزاد دختر نقش مهمی ایفا می کند.

 5⃣شوید:

🌴مصرف دم کرده،جوشانده،پودر،عرق یا اسانس خوراکی دانه وتخم شوید به جهت داشتن هورمون زنانه توسط مرد چند ساعت قبل از نزدیکی موجب مونث شدن جنس نطفه وتولی نوزاد دختر می گردد.

 6⃣بانوانی که در دوران بارداری خود علاقمند به مصرف غذاها ،میوه ها،وخوراکی های بسیار ترش هستند یا اشتهای زیادی به خوردن گوشت وغذاهای گوشتی از خود نشان می دهند نوزادی که به دنیا خواهند آورد دختر خواهد بود،

 ❗توصیه:

توجه داشته باشید که اگر همیشه پسر متولد شود تعادل جنینی از میان می رود ودیگر دختری متولد نخواهد شد که مادر پسرها شود .حکمت خداوند مهربان ایجاب می کند که میان این دو جنس هماهنگی وتعادل برقرار باشد.