🌷آیا تا کنون به آینه های شکسته داخل حرمها دقت کرد 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌷از نظر طب سنتی ایران هر مکانی دارای طبع و مزاج خاص خودش است البته منظورم سردی یا گرمی دمایی نیست!!!

 🌷بلکه گرمی یاسردی مزاجی میباشد،بعضی مکانها مانند غسالخانه هاو قبرستانهابه دلیل گریه وغم وزاری دارای طبع سرد وخشک(سودایی)هستند،سالنهای ورزشی ؛مراکز تحقیقاتی به دلیل هیجان بالا دارای طبع گرم وخشک هستند اما مکانهایی وجود دارند که دارای طبع گرم وتر هستند یعنی خونسازند.

🔷نشستن کنار رود خانه سودای مغز را ازبین میبرد در واقع میتواند آرامبخش بوده وافسردگیها را ازبین ببرد اما نشستن در کنار دریا سودازا و نیز ایجادکننده افسردگیهاست.حتی توصیه میشود افرادیکه مشکلات روحی روانی شدیدی دارند از نشستن کنار دریا آنهم بهنگام غروب آفتاب با لباس بنفش و یا یاسی خودداری کنند چون زمینه خودکشی را برای خود فراهم می آورند. لذاتوصیه میشود در کنار درمان دارویی و نیز روشهای دیگر به این موضوع توجه داشته باشند🌷،ازجمله مکانهای خونساز میتوان :حرم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رانام برد،گرمای معنوی این مکانها آنقدر بالاست که هرفرد باهرطبع ومزاجی را درمان خواهدکرد،یکی از این حرمها بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی الرضا است .

 🌷خیلی جالبه که هیچ کلاغی دیده نمیشود و بیشترفضای صحن وحیاطها را کبوترها پر کرده اند ،چون کبوترپرنده ای گرم مزاج است بهمین خاطر عاشق گرمای معنوی امام و امامزاده هاست!!!!

اماکلاغها بدلیل سرد مزاج بودنشان تاب وتحمل گرمای این مکانهارا ندارند!!!

 🌷آیا تا کنون به آینه های شکسته داخل حرمها دقت کردید؟؟؟چرااین آینه ها شکسته اند؟؟؟مفهومش این است که"به اینجا امدی جسم خاکیت را بشکن و ازوجود خاکیت بگذر وحتی از خودت صرفنظر کن!

واین شکسته شدن در درون عاملی است برای کاهش سودا در بدن و افزایش دم و خون .

🔵(تدوین : دکتر سام دلیری محقق ومدرس طب سنتی واسلامی) ید؟؟؟چرااین آینه ها شکسته اند؟؟؟مفهومش این است که"به اینجا امدی جسم خاکیت را بشکن و ازوجود خاکیت بگذر وحتی از خودت صرفنظر کن!

واین شکسته شدن در درون عاملی است برای کاهش سودا در بدن و افزایش دم و خون .

🔵(تدوین : دکتر سام دلیری محقق ومدرس طب سنتی واسلامی)