🌷درمان هپاتیت ب و انزیم کبدی 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

دکتر خیراندیش پاسخ می دهند 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

درمان: 

1- سرکه انگبین روزی 1 تا 2 لیوان 

2-تست کنترل هپاتیت ب, ویروس شمار بدهند نه تست مثبت یا منفی بودن. که تعداد ویروسها کنترل شود. 

3- هر دو ماه یکبار در قرص ماه قمری یک حجامت عام سبک 

4- هر 3 ماه یکبار تست انزیم کبدی 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷