مزاج خیار سرد و تر است .

معصومین علیه السلام فرموده اند :  خیار را با نمک ( اندک ) میل کنید و خیار بدون نمک موجب فساد معده میشود( از نظر طب سنتی خیار دارای هضم سخت برای روده های ضعیف رطوبی و بلغمی است و مصرف زیاد ان برای افراد چاق مضراست ٬ مگر با نعنا و آویشن مصرف شود ٬ گرچه نمک بعنوان‌ مصلح آن میباشد).

 

اماخیار برای روده های گرم و خشک یعنی صفراوی مزاج هابعنوان یک رطوبت دهنده به روده و مسهل طبیعی و نرم کننده روده خشک و تا حدودی دفع کننده یبوست است.

اب خیار برای دفع کهیر و استحمام ( مالیدن) به محل کهیر بسیار کاربرد دارد.

امام معصوم علیه السلام فرموده اند : اب پوست خیار به فردیکه سخت زایمان میکند خوردنش موثراست.

خیارهای گلخانه ای هرگز خاصیت خیار بوته ای را ندارد چون مواد شیمیایی را در خون خود تشدبد کرده ابم.

معصومین علیه السلام میفرمایند ما میوه جات را در اول فصل آن میخوریم و خوردن میوه در آخرفصل را پرهیز داده اند و امروزه اگر دقت کنیم ما خیار را در فصل زمستان هم مصرف میکنیم غافل از آنکه در ماههای دی و بهمن و اسفند ٬ خلط خونی عالب مردم بلغمی ( یعنی بدن سرد و تر و کلکسیون ببماری وعفونت و فعال شدن خلط کثیف) میشوند و با خوردن خبار غیر فصل بر حجم ناکارآمدی حدود ۸ الی ۲۰ متر روده سرد افروده و ناگهان میگویم چرا بدنمان در زمستان بوی ترشیده ٬ دارای کیست در مجاری ٬ آروغ ترشیده میدهبم . 

دمنوش تخم خیار با تخم های کدو و هویج و خربزه و طالبی برای دفع سنگ از جنس صفرا موثر است.

خوردن خیارزیاد برای افراد کهن سال مضراست.