📚 آبله مرغان  در کودکان چه کنیم

بیمار را باید از سرخ کرده و بودار و گوشت و چربی و تندی و شوری و ادویه جات تا پایان بیماری پرهیز داد و به او خوراکیهای خنک مثل لیمو شیرین و آب هندوانه و آب اسفرزه و لعاب بهدانه و لعاب قدومه و شیرخشت و غذا سوپ ماش و گشنیز و امثال آن داد و بعد از بیماری جهت تقویت آب سیب و به گلابی و کمپوت مصرف گردد.