سوال

انگشتان و مفصل سمت راست دست به کف دست خیلی درد و دارای کیست است .

جواب

برای مقابله با سردی انگشتان دست بالاخص سمت راست و مفصل نزدیک کف دست 

روغن میخک از نوک انگشتان به سمت آرنج مالیده شود به مدت 20 دقیقه و آرام صورت گیرد .

۲- عرق میخک در یک کاسه ریخته و تدریجا روی انگشتان دست و به سمت بازو مالش داده شود و خوردن نصف قاشق چایخوری سیاهدانه با یک قاشق عسل مخلوط کرده و تا 21 روز مصرف شود و از خوردن لبنیات بشدت پرهیز شود .

۳- تغذیه سرد و تر کاهش یابد . تغدیه گرم و خشک میل شود .

۴- توصیه موکد خوردن ناشتا ژل رویال عسل ( غذای ملکه ) روزی به اندازه دو نخود و همچنین ناشتا خوردن گرده گل زنبورعسل یک قاشق با یک لیوان عسلاب و یا عرق رازیانه به مدت 14 روز ، بسیار سیستم عصب دست را مدیریت میکند