سوال :

دختر۱۶ساله ای دارم که چندروزی است دچارعفونت سینوس وافت شدیددرناحیه گلو شده اندبه طوری که هنگام خوردن غذادچاردردوسوزش میشوندحتی خوردن سوپ.لطفاراهنمایی کنید ممنون

پاسخ :

درد گلو و سوزش گلو را با یک قاشق چایخوری قدومه شیرازی در یک‌لیوان آبجوش ریخته بعد ازنیم ساعت پی در پی ژل آن‌میل شود 

چند نوبت تهیه شود 

۲- آش گشنیژمرکب از گشنیز و برنج و هویج و ماهیچه و عدس میل شود .

۳- جلوی پیشانی و روی بینی اگر میگرن دارد روغن مرزنجوش مالیده شود 

و اگر سردرد معمولی است روغن بادام تلخ یا روغن سیاهدانه یا روغن بادام شیرین مالیده شود 

۴- واگر آبریزش بینی دارد سی گرم تخم گشنیژرا با یک قاشق قهوه در چند لیوان آب جوش جوشانده و بخورش را به مخاط بینی بچشانید.

۵- یک لیوان آبجوش یک الی دوقاشق عرق آویشن ریخته و چند نوبت غرغره کند