1= مزاج طبیعت خربزه ذاتا" گرم و تر است و خربزه ذاتا"در بدن به سرعت نفوذ می کند یعنی خود را به تمام بدن می رساند و  بنابراین افراد گرم مزاج بایستی در مصرف آن زیاده روی نکنند و الا در روده کلکسیونی از بیماری تولید می کنند .

2= خوردن خربزه در ناشتا و موقع افطار، خطر بروز تبهای صفراوی ( گرمی و خشکی ) را بالا می برد. خربزه سریع التعفن است. یعنی در معده ای که قادر به هضمش نباشد به سرعت حرارت غریبه در آن اثر می کند و باعث تعفنش و نفخ شکم می گردد.


1= مزاج طبیعت خربزه ذاتا" گرم و تر است و خربزه ذاتا"در بدن به سرعت نفوذ می کند یعنی خود را به تمام بدن می رساند و  بنابراین افراد گرم مزاج بایستی در مصرف آن زیاده روی نکنند و الا در روده کلکسیونی از بیماری تولید می کنند .

2= خوردن خربزه در ناشتا و موقع افطار، خطر بروز تبهای صفراوی ( گرمی و خشکی ) را بالا می برد. خربزه سریع التعفن است. یعنی در معده ای که قادر به هضمش نباشد به سرعت حرارت غریبه در آن اثر می کند و باعث تعفنش و نفخ شکم می گردد.

3=  خوردن خربزه در افرادی که غلبه خلط دم یا خلط صفرا داشته باشند، می تواند درد چشم که با ورم همراه است – شود. بروز این امر در شهرهای گرم سیر به مراتب بیشتر است.

4= خربزه در برخی از افراد باعث بروز صداع یعنی سردرد می شود. این افراد باید از مصرف خربزه خودداری کنند یا حتمأ آن را با مصلحش (سرکه و آب انار ترش ) میل کنند.

5= اوقات مصرف خربزه، بین دو وعده غذا ( ناهار و شام ) و در زمانی است که غذای اول از معده عبور کرده باشد و یا میتوان گفت خوردن خربزه بلافاصله بعد از غذا، در افراد مستعد، باعث بروز تخمه و پنیرک ( فساد هضم ) می شود.

6= مصرف خربزه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و گرفتگی عروقی نقش به سزایی دارد.

7- اگردرمعده فردی که می خواهد خربزه بخورد خلطی مزمن و کهنه وجود داشته باشد، خربزه به خاطر لطافتش به سرعت به آن خلط تبدیل می شود.

8= خربزه هر چه شیرین تر باشد، لطیف تر و نازک تر باشد، بهتر است.

9= خربزه با داشتن رطوبت بسیار، مرطب ( یعنی رطوبت دهنده ) دماغ و بدن است.

 10= در افراد مستعد، سبب سَمن یعنی چاقی بدن می شود.

11= خربزه برای مبارزه بیماران مبتلا به استسقا یعنی شکم آوری ناشی از خلط بلغم و یرقان یعنی زردی سُدَدی مناسب است.

12= خربزه، مدر شیربرای زنان شیرده و تولید کننده تعرق زیاد و بول بیشتر و یا شتشودهنده کلیه ها بالاخص خارج کردن سنگهای مجاری مفید است و کلا" عملکرد کلیه ها را با طبیعت همخوان می کند و به عبارتی ساده تر کلیه را از اخلاطی که باعث ایجاد سده می شوند و کار تصفیه خون را مختل می کنند بهبود می بخشد و با نگاهی دیگر خربزه قروح یعنی چرک های کلیه و گوارش را به بیرون هدایت می کند .

13= خانمهای قدیمی و خانه دار از پوست خربزه برای  زود پخته شدن گوشت استفاده میکرده اند .

14= برای خلاصی از کدورت پوست ، خربزه و پوست آن را روی پوست ضماد کنید .

تخم خربزه : گرم و تر است + چاق کننده بدن + بازکننده گرفتگی کبد + بازکننده گرفتگی ادرار در مجاری + شوینده کلیه با دمنوش تخمه جات طالبی ، خیار ، کرفس ، هویج  + تقویت کننده نیروی جنسی در سرد مزاجان + کاهنده خشونت زبان و حلق + درمان کننده سوزش ادرار ناشی از عفونت و...

نکته های مهم :

خوردن خربزه با عسل : باعث ایجاد سنکوب احتمالی و عوارض دیگر در عروق و معده درد میگردد .

خربزه با انبه و یا خربزه با مویز : باعث سنگینی معده ، سردی معده ، نفخ معده و سخت هضمی  معده میشود .

انگور + خربزه + هندوانه بایستی به تنهایی مصرف شود ولی همراه با غذا مولد خون فاسد میباشند در این زمینه خطای بسیاری در تغذیه وجود دارد .

مصرف خربزه و یا هندوانه در داخل غذاها : باعث سنگینی معده و پیدایش انواع مرض میشود .

خوردن خربزه یا هندوانه بر روی آبگوشت و گوشتها : آبگوشت بلغم زا در بدن است و نیاز به هضم قوی دارد و از طرفی میوه های آبدار مثل خربزه و هندوانه بلغم را افزایش داده و هضم را بسیار سخت می کند که نتیجه آن دردهای شدید معده ، اسهال ، استفراغ و افزایش بیماری ها با منشاء بلغم میشود .