🌷👤👥 سوال

من قلم گاو را خیلی دوست دارم آیا برای کیست من مضر است و جایگزین آن چیست

جواب

با عرض معذرت قلم گاو بشدت سرد کننده عروق بالاخص در خانمها که گرمی بدنشان از آقایان کمتراست پس نگذارید بدنتان سرد شود که تخمدان رحم ضعیف شود با خوردن قلم گاو و گوساله 

۲- استفاده از قلم های گوسفند و شتر تا سن ۶۰ سالگی در شرایط عادی بدن و ورزشهای آرام مثل پیاده روی برای بدن ضروریست حداقل از روغنهای نباتی و مایع ( من میگویم گریس اروپا برای انسانها) بهتر است و رحم و تخمدان ضعیف بشدت به گوشت شتر و قلم شتر جوان بستگی دارد و ازطرفی بدن و مفاصل بدن نیاز به چربی طبیعت دارد