برای ایجاد نرمی در مو و جلوگیری از ریزش مو 

۱- از خوردن فست فود و ادویه زیاد تند مزه پرهیز شود 

۲-ضماد حنا یا ضماد پودر مازو با زرده تخم مرغ محلی 

۳- مالیدن روغنهای بادام تلخ یا نارگیل 

۴- آب انجیر روزی چند دانه 

۵- ضماد آرد نخود خام با پودر فندوق با پودر پسته با پودربادام با زرده تخم مرغ محلی روزی یکبار به مدت دوساعت .

۶- ماهی یکبار موی سر با سرکه به مدت چند دقیقه شسته و داخل چشم نرود 

۷- شانه مکرر در روز ضرورت دارد در حمام نه 

چون سبب موخوره زیاد میشود 

۸- تخمه خوری عامل ریزش مو 

۹- پرخوری بشدت عامل ریزش 

۱۰ کم خوری باعث رشد مو 

۱۱- ابروها با روغن بادام تلخ رشد داده شود 

۱۲- مجامعت مکرر در یک وعده سبب غلظت خون و ریزش موها 

۱۳- سشورها و اکسیدن دشمن شملره یک ریزش مو 

۱۳- طغیان صفرا و سوزش معده گرفته شود با کاسنی تا مورویش داشته باشد 

ادامه در کلیک زیر

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d9%85%d9%88_%d9%88_%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86