🇮🇷🌹بیماری های مردان 🌹کلاس شماره 7 

 ✅انزال زودرس ، سیلان منی ، کثرت احتلام(بسیاری انزال در خواب)

✅علت ها: ضعف قوه هاضمه ، سستی بدون نعوظ آلت تناسلی ، اختلال در آلات منی با نعوظ

🇮🇷🌹علت های این بیماری در افراد با مزاج های مختلف بررسی شده است که به شرح ذیل عبارتند از:

1- در سردی و خشکی(سوداوی) : کاهش نعوظ+ کاهش منی+ افزایش شهوت

2- در گرمی و خشکی (صفراوی) : افزایش نعوظ+ کاهش منی+ افزایش شهوت

3- در سردی و تری (بلغمی) : افزایش نعوظ + رقت منی + کاهش شهوت

🇮🇷🌹درمان ها

1- رفع غلبه خلط موجود(همه مزاج ها)

2- بذر سداب 3 واحد +فرنجمشک و ریشه شیرین بیان از هر کدام 2 واحد+ گلنار و گل سرخ از هر کدام 5/1 واحد، پودر کرده با آب غوره یا دوغ صبح و شب بخورند(صفراوی ها)

3- گل سرخ + اقاقیا+مازو+بذر خرفه ، به نسبت برابر پودر کرده با آب تره بخورند (سوداوی ها و صفراوی ها)

4-پودر بلوط 2 واحد + چودر کندر 1 واحد + روغن زیتون (برای هر وعده) = مداومت بر خوردن تا حصول نتیجه روزی2 تا 3 وعده (سوداوی ها و بلغمی ها)

5- کل مزاج ها با هر وعده غذا خردل 2 گرم + سرکه انگور خانگی 3 قطره 

6- اسفند 1 واحد + خاکشیر = نیم ساعت قبل از خواب یک قاشق مرباخوری با آب گرم قورت (کفلمه) کنند (بلغمی ها)

7- بو داده مغز قرص کمر + نبات ناشتا و قبل از خواب بخورند(طبایع سرد)

8- ماست شیرین+ کندر+ انزروت= جمعا روزی 4 گرم روزی 2 وعده (کل طبایع)

9- سیاه دانه و بذرشاهی هر کدام 2 واحد + کندر و بلوط هر کدام یک واحد نرم ساییده با عسل صبح و شب یک قاشق مرباخوری بخورند(طبایع سرد)

10- پوست انار خشک شده 1 واحد + شکر سرخ 2 واحد هر 12 ساعت یک قاشق مرباخوری میل کنند(صفراوی ها) 

سیاه دانه 50 گرم + سعد 25 گرم + بذر گشنیز 15 گرم نرم ساییده با نیم کیلو عسل معجون بسازند و بعد از هر وعده غذا یک قاشق غذاخوری میل کنند. ( کل طبایع)