راهکار مقابله : 

آب میوه خانگی با مزاج سرد و تر + آش سوپ ماهیچه + دمنوش قدومه شیرازی+ سیب بخارپز+ بامیه خورشتی + پاچه بز+ آب پیاز + آش گشنیژ+ زیتون + عصاره کباب برگ + کدوجات آب پزو بخارپز+ دمنوش عناب + دمنوش ترکیبی ختمی و بنفشه روزی یک استکان با اندکی شیرینی + اسفرزه یک قاشق چایخوری در یک لیوان آب سرد + عرق خرفه+ حریره بادام + عرق خارخاسک و عرق ناخنک روزی یک استکان + دمنوش پرسیاوشان + سپستان دمنوش + تخم مرو بصورت دمنوش+ لیمو شیرین + آب برگه زردآلو 

نبایدها:: 

تخم مرغ آب پز+ تخمه + نمک+ چای + دوغ + پنیر+ روغن نباتی + شیر + فرنی