راهکارهای موثر و مفید برای درشت کردن پستانها و یافتن راهکار برای کاهش اختلافات زن و شوهر

فواید خوردن پستان حیوانات در دختران جوان:

۱-بزرگ کننده پستان دختران 

۲-خوش هیکل کردن دختران

۳-درمان بیماریهای تناسلی دختران

۴-ضد دردهای قاعدگی

 فوایدی هم خوردن پستان حیوانات برای زنان باردار گفته شده که عرض میکنم:

۱-چاق نمودن نوزاد

۲-خوشگل و خوش هیکل نمودن نوزاد 

🇮🇷🌹در منابع به حیوان خاصی اشاره نشده است اما منظور بنده استفاده از پستان گوسفند ، گاو است، ضمنا در منابع خوردن مقدار پستان حیوانات برای زنان باردار معین نشده است

استاد علی مهربانی