سوالات مکرر بانوان برای همسرشان که گرفتار کوچک شدن آلت تناسلی مردشان شده اند بشرح زیر مطالعه کنید 

🌹معظمات ذکر(بزرگ کننده آلت تناسلی مردان)🌹

۱-ماساژ با شیر گاو مکرر

۲-کوبیده نبات+نمک ترکی+شیر گاو+روغن گاو =ضماد کنید

۳-پودرآنغوزه+روغن پنبه دانه+عسل=ضماد

۴-زالو را در سایه خشک کنید بعد بکوبید و سپس بکوبید ، با روغن کنجد ترکیب و ضماد کنید

۵-زالو را در روغن زیتون بپزند و آلت را ضماد کنند ، آلت را پهنا بزرگ و قوی میکند

۶-ضماد سوخته زالو در روغن زیتون همین خاصیت را دارد

۷-ماساژ و ضماد آلت با روغن زالو

۸-ماساژ با روغن خراطین(اگر چند روز متوالی روغن را گرم کنید و بر بیضه ای که جمع شده و مزمن و سفت شده بمالند از مجربات است)

۱۰-زالو انداختن در دو طرف انتهایآلت

۱۱-ماساژ آلت با روغن های زیتون و کوهان شتر

دریافتی از استاد علی مهربانی