برای حل شدن مشکل معده :

صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری عسل با موم را به صورت ارام بجوید ،ظهر یک لیوان شربت عسل و موقع خواب شربت عسل غلیظ بدون لیمو .به مدت 5 روز .

 کارهایی که برای گوارش خوب هستن هم انجام داده شود

لز استاد بابایی در همدان