درمان انگل :

 ٨ قاشق مرباخوری سیاه دانه داخل ظرفی ریخته و سرکه طبیعی انگور خانگی را روی ان بریزیم به طوریکه روی سیاه دانه ها گرفته شود یک هفته زمان بدهید و بعد از یک هفته هرشب وسط غذا یک قاشق مرباخوری بجوید .

۲- برای بجه های کوچک غیر شیری هسته برتغال خشک کنید و ان را بودر کنید وسپس ان را به مدت یک هفته به اندازه یک کپسول به بچه بدهید .

لز استاد بابایی در همدان