برای تقویت مغز پرهیز از غذاهای سردوتر و غلیظ 

استفاده از عطریات گرم یا گلاب ریختن روغن سیاهدانه در بینی 

مصرف کنجد، مویز، چهار مغز خام، و...

دم کرده اسطوخودوس وبادرنجبویه 

ماساژ سر وملاج با روغن کنجد 

استفاده از حنا و سدر و وسمه در حمام

تعداد 41 فایل خودم در آدس زیر درباب مغز را کلیک کن

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%ba%d8%b2_%d9%88_%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8_%d9%88_%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86