درمان سرفه خشک یا گرفتگی حنجره 

این گیاهان را پودر کنید واز ترکیب پودر آن در آب جوش چند دقیقه به هم بزنید با عسل مصرف کنید 

گل ختمی، شکر تیغال، پنیرک، ریشه شیرین بیان، کتیرای گون،  بالنگان،نشاسته، قدومه شیرازی