علل دردهای پریودی و عفونتهای ناشی از پریود در زنان چیست  

در زمان پریود استحمام و شستشوی رحم یعنی وارد شدن آب مخلوط به خون از کانال دهانه رحم به واژن و آثار زیانبارش عبارتند از :  

✔کرم رحم💀

✔عفونت رحم👹

✔نازایی😞

✔سرطان رحم👺

✔سرطان پستان👽

و تومورها و ضخیم شدن دیواره رحم و زخمی شدن دیواره واژن  و فاسد شدن آناتومی رحم

  ✅چطوری در زمان پریود شستشو کنیم؟؟

🔴خداوند دو لوله در بدن زنان قرار داده

 ✔لوله ادرار

✔لوله خون عادت ماهانه

لوله ادرار بالاتر از لوله دهانه رحم هست 👈و خدا اینکارو کرده که زمان پریود ، ادرار که یه مایع کاملا استریل و ضدعفونی کننده است، دهانه رحم را شستشو بده😊

👈پس هیچ مشکلی نیست

 حداقل تا روز پنجم