📚🍁افسنتین 《مروه》

 👌تقویت کننده اعصاب،آرام بخش،تقویت کننده قلب،ضدانگل قوی،تصفیه کننده خون.

افزاینده سرعت گردش خون،تب بر،شیر افزا،صفرابر،مقوی معده،اشتها آور،پیشگیری از یائسگی زودرس،باز کننده قاعدگی،خارج کننده اخلاط بلغمی،رفع کننده ترشحات غیر طبیعی رحم،موارد دیگر استفاده از آن مفید برای رماتیسم،آب آوردن بدن،قاعدگی دردناک،کولیت،زردی واسهال مزمن،در استعمال خارجی بر طرف کننده سیاهی دور چشم وشفاف کننده پوست صورت.

 📢📢تذکر:استفاده از آن برای خانم های باردار ممنوع می باشد.