افرادی که دارای بدن سرد ویخ  با عرق یخ کرده زندگی می کنند وبا شروع کهولت سن به بیماری لرزش دست و لقوه و پارکینسون گرفتار شده اند

اکنون برای پیشگیری و بهبودی تدریجی بیمار چه باید کرد ::

بایستی روغن میخک رابه حواشی دست و پا روزی سه بار (به اتدازه یک قاشق چایخوری ) مالیده و سپس صبحها ناشتا به اندازه یک نخود رویال عسل (همان غذای ملکه زنبورها)را زیرزبان گذاشته و از تغذیه های با مزاج  سرد و خشک + مزاج سرد تر پرهیز کرده و به جای آ نها از غذاو میوه جات مزاج گرم و تر ٬ یا مزاج گرم و خشک بهره گرفته وسپس خواب روز را قطع کرده و شبهایکساعت قبل خواب یک لیوان ترکیبی ازعرقهای اسطوخدوس با بهارنارنج میل کرده و با خوردن دمنوشهای مسهلی از بروز یبوست ممانعت بعمل آورده و ملاج سر را باروغن بادام شیرین نوازش داده و ازمصرف لبنیات پرهیزنمایدو خوردن عسلاب درسالمساری عروق نقش موثری در کاهش تدریجی لقوه دارندوسعی شود چای سیاه حذف شود و جایگزین آن چای کوهی شود و خوردن سیب زمینی به حداقل کاهش یابد