من و شما  چقدر از سبزی منصوب به فاطمه س یاد و برای درمانگری خاص آن تبلیغ میکنیم ؟؟

 امام صادق علیه السلام فرمود : پیامبر خدا بر زمین سوخته اى پا نهاد و آن زمین ، پایش ‍ را سوزاند. پس ، پاى خویش را بر خُرفه نهاد و در نتیجه ، سوزش حاصل از زمین سوخته ، فرو نشست . از آن پس ، پیامبر (ص) خُرفه را دوست داشت ، براى آن دعا مى کرد و مى گفت : ((چه گیاه پُر برکتى است !)).

 امام صادق علیه السلام : در روى زمین گیاهى والاتر و سودمندتر از خُرفه نیست ، و آن سبزى فاطمه (س ) است .

 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): بر شما باد خرفه ؛چرا که زیرکى مى دهد و اگر تنها یک چیز باشد که عقل را افزون مى کند، همان است .

 خرفه خنک کننده و مبرد است و سوزاک را درمان می کند ، جهاز اداری را مرتب می کند سنگهای مثانه ، کلیه و صفرا را می شکند ، آب تازه برگ خرفه برای شتشوی دهانه رحم و رفع خارش آن مفید است زیرا صفراوی ها از سوزش مجاری رنج می برند ، سبزی بسیار مناسب برای ماه مبارک رمضان در آش جو و خنک کنندگی روده و حرارت ، عرق آق برای آفت دهان بسیار مناسب ، مالیدن برگ تازه خرفه بر بدن ، احتلام زیاد جوانان را برطرف می کند ، تخم خرفه کاهنده اشتها می باشد و برای افراد دیابتی مفید است ، خوردن خرفه کار سلولهای کبدی و لوله های ادراری کلیه را تنظیم می کند .

 مضرات سبزی خرفه :

زیاد خوردن خرفه برای سرد مزاجها مضر است و قوه بینائی را کاهش می دهد . خوردن گیاه خرفه برای افراد سرد مزاج و بلغمی مزاج مضر است و باید آنرا با کرفس و یا نعنا بخورند .