شخصی به امام صادق علیه السلام از پیسی ولکه های سفید بدن شکایت کرد .حضرت فرمودند :(حمام برو وحنا با نوره مخلوط کن وبر بدن بگذار که بعد از این عمل ،اثری از لکه های سفید بدن نخواهی دید.) 

آن شخص گوید:(بخدا قسم❗یک مرتبه بیشتر به این دستور عمل نکردم،که خداوند مرا شفا داد وبعد از آن دچار نگردیدم.)

 منبع:بحار الانوار قدیم،ج14،ص534.