طلا ذاتا  دارای مزاج گرم و خشک است  و نگاه به طب سنتی برای زنان و٬ دخترانی که دارای کبدچرب ٬ غلظت خون ٬ پوست خشک ٬ یبوست فعال ٬ خشکی رحم ٬  کیسه صفرای مزمن هستند بشدت مضراست و با آویزان کردن به بدن برحجم بیماری صفراوی (یعنی خشکی گرمی )می افزاید وبرای سلامتی این گروه توصیه میشود طلاجات را از خود دور کنند و بالعکس از نقره جات استفاده کنند و سپس بطور مستمراز شربت سکنجبین عسلی ناشتاهامیل کنند و تغذیه های با مزاج سرد و تر و یا گرم و تر بهره بگیرند