سبزی ترخون چیست 

 دارای مزاج گرم و خشک ، تنظیم فشار خون ، دفع کننده چاقی بدن و لاغر کننده بدن ، شکم چاق و ورم کرده را رفع می کند ، خوردن ترخون جوش و آفت دهان را برطرف می کند .

 از ترخون به جای نمک برای ریختن روی غذا استفاده می شود و نیز فشار خون را تنظیم می کند و هم چاقی در اثر تجمع آب در بافتهای بدن را برطرف می نماید .

 ضد میکروب در بدن ، اشتها آور ، رطوبت هاى بدن را جذب میکند ،  براى تسکین درد معده و دردهاى رماتیسمى و براى اعصاب مفید است .

 ترخون درجه حرارت 1 بوده و مصلح آن عسل و کرفس میباشد .

 مضرات ترخون : مصرف زیادش برای گرم مزاجان مضر است .