سرکه و ترشیجات دارای مزاج سرد و خشک  هستند ٬ مصرف زیادآن برا ی طبقات زنان وبالاخص دختران  و عروسان باعث خشکی مثانه ٬ کرختی مجاری ادراری ٬ غم آلودشدن وازبین رفتن شادابی در زندگانی میشود و بالعکس درمردان باعث فعال شدن پروستات و در زنان خشکی رحم میگردد // مصرف زیاد سرکه جات سبب میشود که تدریجا مزاج بدن سرد و به سمت خشکی فعال گردد//از طرفی با توصیه افراد بی اطلاع  مصارف غیرمتعارف به بهانه لاغرشدن ٬ یا دربعضی از زندگی های جدید موجبات جدایی زن و شوهر شده ٬ چون کرختی شدیددر مجاری طرفین بوجود آورده است// خشکی دهنده ترشیجات به عروق سبب چرب شدن کبد و غلظت خون میشود مگر آنکه با مصلحات آن میل شود ۰