سوال :

 کودکانم دارای مزاج دموی بوده و تا 7 سالگی دارای خونریزی ناگهانی هستند چه کنیم ؟

 جواب

  تاج سرش + روی صورتش+ روی بینی اش یخ را در پارچه ای بسته و در این مواضع با احتیاط قرار بدهید .

  تغذیه گرم مزاج میل نکند ادویه جات و فلفل جات ممنوع 

 حتما عرق کاسنی یک استکان 

+ چهار عرق سرد مثل بید و نیلوفر و کاسنی و ختمی جمعا یک استکان کمتر بخورد سیب زرد درختی روزی سه دانه و یا آب آن 

خوردن رب سیب و رب انار با نان .

نان خشخاش بخورد نه کنجدی 

  آلوسیاه درشت در تغذیه ها

 آب سیب زرد با پوستش 

  پودر لیموعمانی در تمام برنج و خورشتها

  در فضای منزل دود عنبرنسارا اندک 

  آب پودر لیمو عمانی دمنوش 

 روی بینی اش روغن بنفشه فقط با پایه بنفشه مالیده شود دقت شود پیدا کنید .

  در داخل منزل بخور گیاهان بنفشه و ختمی پخش شود .

  ملاج کودک با اب سرد هر چند روز یکبار نوازش داده شود

دلستربدون گاز 

 لواشک روی زبان 

 کباب برگ با پودر سماق 

 عدسی میل شود