خرما :

 مدافع سرسخت بدن. در برابربیماری سرطان است. ویکی ازمیوه هایی که مقدار فسفروکلسیم آن درست به مقدار فسفر وکلسیمی که به طور طبیعی دربدن ما وجود دارد.. خرما دارای ویتامین آ است ومیدانید این ویتامین مخصوص رشد است.. فسفری که درخرما وجود دارد سلول های عصبی را سرزنده نگه میدارد.. ومصرف مقداری کمی خرما .احتیاج بدن به آهن رفع میشود.. وخرما در جلوگیری ازکم خونی ویامعالجه ودرمان آن اثرکاملی دارد.. واشخاصی که به بیماری دیابت مبتلا شده اند خرما برای آنها شیرینی طبیعی است وچون دارای ویتامین ب2 نیزهست غذا راخیلی زود جذب بدن خواهدکرد .... خرما رنگ ورخسار را سالم وشاداب میکند

 بسیار کمتر از قند، افراد را دچار چاقی و اضافه وزن میکند

در درمان یبوست، اختلالات روده ای، مشکلات قلبی، ضعف جنسی و اسهال مفید است

در بین خرماهای سیاه، رطبی مرغوب است که پوستی نازک داشته باشد، درشت و گوشت دار باشد و رنگ مشکی. اما رطبی که پوست کلفت دارد، رنگش بور باشد و ریز، رطب ضعیف یا نامرغوب محسوب می شود

در رطب های زردطلایی رطب شاهانی که بسیارطلایی، کم شیرین و بسیارلطیف است مرغوب است.