امروزه در شهرهای گرمسیر ویا سرد سیر ٬ف حملات جدید ریز گردها,  بیماری یبوست ( یعنی کسی که دفع مدفوع او روزی سه بار انجام نشود) توام با خشکی دهان  ٬تلخی زبان ٬ خشکی روده  ٬ استرس ٬دلشوره  ٬  کم خوابی  و عصبانیت به وفور مشاهده میشود

// دلیل چیست//

 این طبقه بایستی همواره روده خود را با آش جو بدون ادویه جات غلیظ و دوری از ادویه جات زیاد در تغذیه روزمره وپرهیز از بادمجان خوری غیر فصل آن و بالعکس تمایل شدید به خوردن کدوجات و مصرف ناشتا شربت سکنجبین عسلی و ناشتا شربت خاکشیر با گلاب و روغن مالی با بادام شیرین روی روده و دوری از چای سیاه و پرهیز از نوشابه های رنگی ودوری از سبزی شاهی خودرا از بیماریهای سخت آتی نجات بدهند.