6 عمل خطرناک بعد از خوردن غذا

 1- سیگار نکشید: تحقیقات ثابت کرده است که اثرات کشیدن یک سیگار بعد از غذا مساوی است با کشیدن 10 سیگار در زمان‌های دیگر.

 2- بلافاصله بعد از غذا میوه نخورید: خوردن میوه بعد ازغذا باعث می شود تا میوه به همراه غذا در معده بماند و بموقع به روده‌ها نرسد، ماندن غذا در معده باعث فاسد شدن آن می شود، پس توصیه می شود حداقل 1 ساعت بعد از غذا میوه خورده شود.

 3- چای نخورید: چای حجم زیادی اسید از خود بجای می گذارد.

 4- کمربند خود را سست نکنید: این بدان معنا است که زیاد خورده اید! شاید اغوا شوید تا بیشتر بخورید.

 5- حمام نروید: حمام کردن بعد از غذا باعث می شود تا جریان خون به دست‌ها ، پاها و دیگر جاهای بدن افزایش یابد و در معده تان تان کاهش یابد که در هضمیت غذا اثر کمتری دارد.

 6- نخوابید: این کار باعث عدم هضم غذا می شود که منجر به زخم معده و تورم روده ها می شود.