تغذیه و خوراکیهای فصل بهار 

دربهار از خوراکیهای معتدل چون

تخم مرغ عسلی (نیم برشته)

حبوبات.

کاهو.

کاسنی.

شاهی( ترتیزک)

شیر گوسفند استفاده کنید

 ✅باید و نبایدهای فصل بهار

حمام کردن باید کمتر صورت گیرد چون پوست خشک می شود.حتما بعداز حمام بدن خود را با روغن بنفشه چرب کنید

 ✅👈درآغاز وپایان بهارحجامت کنید 

درفصل بهار به هیچ وجه جلوی آب ریزش وعطسه رانگیرید چون باعث فلج سلولها می شود😢 

 دربهار عرق کردن بسیار مفید است . 

✅پیش از غذا حتما یک عدد سیب بخورید که معده را استوار سازد وآنرا خوش بو میکند  

✅✅سعی کنید از عصبانیت و قهرکردن در فصل بهار خود داری کنید چون فصل جوشش خون است 

 . افسردگی دربهار بیشتر از هرفصل سال رخ میدهد  

✅از جوشونده هایی مثل

چایی کوهی.

بهارنارنج.

واسطوخدوس زیاد استفاده کنید