سوال 

 مصرف پودر زنیان برای خخانمی که بچه شیر میدهد خوب است یا خیر؟

زنیان که به نام های اسپرکه -خردو-نانخواه-اموس-زنیان-انجتر-اخیلوس-اجواس و نینا نیز نامیده میشود ؛ دارای طبع گرم و خشک است.

موارد استفاده :

زنیان دارای خاصیت قابض-محرک -ضد انگل-ضد نفخ-افزایش دهنده شیر مادر -زیاد کننده ادرار -ضد درد و خلط آور می باشد .

همچنین از آن در مواردی نظیر : کم خونی -ناتوانی جنسی -استفراغ- اسهال-تقویت نیروی جنسی-حصبه-ترش کردن -استسقاء-جوش های غرور و انگل و روده نیز استفاده می کنند.

 مضرات : 

1) مادران شیرده باید در مصرف زنیان احتیاط کنند ؛ زیرا ممکن است باعث کم شدن شیر و یا خشک شدن آن گردد.

2) زیاده روی در مصرف بی رویه زنیان زیان آور است.