برای دفع سرگیجه بایستی 

۱- بعد از غذا فقط یک قاشق سرکه سیب میل شود .

۲- چند قطره سرکه سیب خانگی را به پیشانی و شقیقه ها بمالید داخل چشم نرود .موقع سردرد مالیده شود و اگر آرام شد نتیجه غلبه خلط صفرا است و بایستی راهکار مقابله با خلط صفراوی ( در وبلاگ خودم ) اجراشود و اگر سردرد تشدید شد نتیجه بلغمی بودن سردرد و بایستی روغنهای بادام تلخ و یا مرزنجوش و یا پونه مالیده شود و از خوردن لبنیات و سردیجات پرهیز شود