سوال 

وقتی شکم کودک و پهلویش درد میکند چه کنیم

جواب

اگر یبوست ندارد پس گیر معده و روده است روغن بادام تلخ از فم‌معده تا ناف و پهلوها را با روغن بادام‌تلخ به اندازه یک قاشق روزی دوبار آرام بمالید

🌷 اگر کودک سوزش ادرار و یا ادرار خونی دارد پس احتمال سنگ ریزه و یا عفونت در کلیه و مجاری ادراری متصوراست پس در یک روز تا دواستکان عرق خارشتر با اندکی عرق خارخاسک بدهید 

البته سن کودک را در بیماریها حتما بگویید