اگر در قسمتی از اندامهامو ریزش ناگهانی داشته باشد و سفتی عضله نمایان شده باشدورویش مو هم خبری نباشد و خارش احتمالی فعال شده باشد همه این علایم بالینی  نشان از غلظت خون در آن ناحیه و گرفتگی عضله دارد

// این علایم بالینی برای مغز ٬ قلب ٬کبد و مجاری ادرار مضرهستند۰

//اکنون چه بایدکرد ؛:  بایستی سریعا روغنهای قسط و بادام تلخ وسورنجان و بنفشه را مخلوط کرده و روی آن ناحیه روزی چند بارمالش بدهیم و اگر ریزش موها در پا ها باشد ضرورت دارد که مالیدن روغن مخلوط شده  را از قوزک پا تا زانو و لگنچه برخلاف جاذب زمین شروع نماییم وپیوسته محیط بایستی گرم گرم باشد و شربت سکنجبین عسل تا ۵ قاشق ناشتا با آب ولرم میل شود تا اخلاط کثیف نرم شوندو تا خون رقیق در این نواحی جاری شود //همچنین از خوردن لبنیات پرهیز شود تا نزله سرد خارج شود